Jump to content

ልቭ ኤንድ ማዲ

ከውክፔዲያ

ልቭ ኤንድ ማዲ (በእንግሊዝኛ: Liv and Maddie፣ "ልቭና ማዲ"')፣ በአራተኛውም ዙር ልቭ ኤንድ ማዲ፣ ካሊ ስታይል (በእንግሊዝኛ: Liv and Maddie: Cali Style) ተብሎ፣ ከ19 July 2013 እ.ኤ.አ. እስከ 24 March 2017 እ.ኤ.አ. ድረስ በመጀመርያ በዲዝኒ ቻነል የታየ የአሜሪካዊ አስቂኝ የቴሌቪዥን ተከታታይ ፊልም ነው።