Jump to content

ቪዲዮ ኮንፈረስ

ከውክፔዲያ

ቪዲዮ ኮንፈረስ[ለማስተካከል | ኮድ አርም]

የርቀት ትምህርት ማለት ነው፡፡

ቪዲዮ ኮንፈረስ ምንድን ነው?[ለማስተካከል | ኮድ አርም]

ቪዲዮ ኮንፈረስ እንዴት ይሰራል?[ለማስተካከል | ኮድ አርም]

ቪዲዮ ኮንፈረስ ለመጠቀም የሚያስፈልጉ ነገሮች ?[ለማስተካከል | ኮድ አርም]

ቪዲዮ ኮንፈረስ የሚጠቀሙ የኢትዮጵያ የመንግስትና ዓለም አቀፍ መ/ቤቶች ዝርዘር[ለማስተካከል | ኮድ አርም]

የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ የኮሌጁ ድረ ገጽ Archived ሜይ 4, 2008 at the Wayback Machine