ዲያቆን

ከውክፔዲያ
Jump to navigation Jump to search

ዲያቆን: ማለት ንመዓርግ ክህነት ዝተሓጽየ፡ ተለኣኺ፡ ኤጲስ ቆጶስ እንክኸውን ከሎ። ድንግል ከሎ መዓርግ የምጽእ።፡ከምኡ ውን፡ ምስ፡ተመርዓወ፡ የምጽእ ኢዩ። ፍትሓ ነገስት ዓንቀጽ 7 ተመልከት። 1ይ ጢሞቴዎስ ምዕ፡ 3 ። ቤተ ክርስቲያን ክብሪ እቱ፡መዓርግ ንኽትሕሉ፡ ዝሃበቶ ክብሪ ማዕረ ክንደይ ዓብይ ምዃኑ ተገንዘብ!! ሰብ ክብረቱ፡ ኣብ፡ ድንግልንኡ ኢዩ። እዙይ፡ማለት፡ግን ድንግልናኡ፡ ብኣገባብን ብስርዓትን(ብተክሊል ቃል ኪዳን) ፡ ምስ ዝእለ፡ ሕሰረት ከም ዘይበሃል ርዱኣት፡ ኢና። ድንግልና እታ፡ ጎርዞ፡ ንዓርሱ፡ ስሙ "ክብረታ" ይበሃል። ካብዙይ ንርድኦ፡ ክብሪ ድንግልና ማዕሮ፡ ክንደይ፡ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ቦታ ከም ዘለዎ ኢዩ። ስለዙይ እምበኣር፡ እቱ ንመዓርግ ዝቐርብ፡ ዝሕጸ፡ ሰብ ብኽብረቱ፡ ጸኒሑ፡ ነቱ ክቡር፡ መዓርግ ምቕባሉ፡ ኣዙይ ዘኹርዕን፡ ዘሐብንን፡ ሕጊ ቤ/ን ከም ምዃኑ፡ ናብ ውሉድ ወለዶ ከምቱ ዝጸንሖ፡ ክሰጋገር ዘለዎ ኢዩ ንሕና ከኣ፡ክንጽዕረሉ ይግባእ። ቅዱስ ጳውሎስ፡

1 ጢሞቴዎስ 3፡ 12-13፤ "እቶም ዲያቆናት ኣጸቢቖም ምስ ኣገልገሉ፡ ዓብዪ መዓርግን ብእምነት የሱስ ክርስቶስን ብዙሕ ትብዓትን ይረኽቡ እዮም እሞ፡ ሰብ ሓንቲ ሰበይቲ፡ ደቆምን ኣባይቶምን ኣጸቢቆም ዜስተናብሩ ይኹኑ።" ይብል። ¹ኣስተውዕሎ:- በዓል ሓንቲ ሰበይቲ ማለት እቱ ዲያቆን ኣቐዲሙ። ግድን ክምርዖ ኣለዎ፡ ዝብል ርድኢት ኣይሃልወና፡ ዲቁና፡ምስ ተቐበለ፡ ውን በዓል ሓንቲ ሰበይቲ ኢዩ ክኸውን ዘለዎ።  ሰበይቱ ክትፍለ፡ትኽእል፡ ካልአይቲ፡ ኣይድገም፡ እተ ተፋትሐ፡ ውን፡ ብዲቁንኡ፡ ክነብር እንተ ኾይኑ፡ ንብሕቱ፡ ክነብር ኣለዎ። ²ኣስተውዕሎ:- ደቆምን፡ ኣባይቶምን ኣጸቢቖም "ዜስተናብሩ" ኢዩ ዝበለ እምበር "ዜስተናበሩ" ኣይበለን። ይኹን ድኣ እምበር፡ ብመሰረት፡ ታሪኽ ኣበው፡ እንተ ተመልከትና፡ እዙ ሕጊ እዙይ ፡ ዘይ ሰርሓሉ ሰዓት ከም ዘሎ፡ ኣብ፡መጽሓፈ ሥንክሳር፡ ዓመጽንት፡ ዘመውትን፡ ዘረፍትን፡ ዝነበሩ፡ብጎይታ ኣሚኖም፡ መዓርጋተ ቤ/ን ክስየሙ፡ንዕዘብ ኢና። እዙይ ዝሕብረና፡ ከምቱ ዝበልክሞ፡

1҉ጊዜ ዝቕይሮ፡ ቀኖና፡

2҉ ዓይነት ሰብ ዝቕይሮ፡ ቀኖና ኢዩ።

ንምሳሌ፡ ምሕራም ብልዒ፡ ነቶም፡ ብኦሪት ዝመጹ፡ ኢምንት ኢዩ። ንኣህዛብ ግን ጋዶ ኢዩ። ስለዙይ ብልዑ ኣይትብልዑ ዝብል ትእዛዝ፡ ከተሕልፍ፡ ዓይነት ሰብ፡ ባህሊ፡ ልምዲ፡ ሕብረተ-ሰብ ይውስነካ። እዙይ ድማ ልክዕ፡ከምኡ፡ ነቱ ካብ ካልእ እምነት፡ ኣሕዛብነት፡ ኣረማዊነት፡ ዝመጸ፡ ሰብ፡ ብሕጊ ቀኖና፡ ይግብኦ፡ ኣይግብኦን፡ ብዝብል ከቢድ፡ ትእዛዝ፡ ተመዚኑ፡ ክሓልፍ ኣይኽእልን፡ ዋና፡ነገር እምነት ጎይታ ኢዩ። ንሙሴ ጸሊም፡ተዓዘብ።

ቀኖና ማለት፡ ንደጉማ ዘጽንዕ፡ ሕጊ ኢዩ፡ ከምቲ፡ዝበልክሞ፡ ቅዋም። ቀኖና፡ ከም ዘይፍታሕ፡ ገመድ፡ ቀይዱ፡ ንቤ/ን ክኣስራ ኣይኽእልን፡ ንመፍረሲ ሕጊ ግን፡ይኣስሮ።

ቅዱስ፡ ኣትናቴዎስ፡ ካብ መዓርግ ዲቁና፡ ናብ  መዓርግ ፕትሪክርና፡ ምስግጋሩ ዘሰንብዶ ሰብ ክህሉ ይኽእል፡ኢዪ። ከምኡ ውን ቅዱስ ጎርጎርዮስ በዓል፡ሓዳር፡ ካብ ሓዳር፡ ናብ ፕትርክርና(ጵጵስና) ምስግጋሩ፡ ዘሰንብዶ ሰብ ይህሉ። ካብ ሐዋርያት ሰብ ሓዳር ብክህነት ምስያሞም ከሰንብደና የብሉን።

ጥምቀት፡ ብማይን፡ ብሜሮንን፡ከም፡ዝፍጸም ንፈልጥ ኢና፡ እታ ሰበይቲ ግን ኣብቱ ባሕሪ ብደማ፡ኣጠመቐቶ፡ ንውሉዳ። እዙይ እቱ ኩነት ኢዩ ዝደረኻ። ነገራት ምስ ዝፍጠሩ፡ ብቀኖና፡ ኣትቕየድን። ይኹን ደኣ እምበር፡ ብኸምዚኣቶም ኣብ ሳሕቲ ኩነት ጊዜታት፡ ዝተፈጥሩ፡ ፡እቱ ሕጊ፡ ምስ ዘይምእማካ፡ ክተርፍ፡ ግቡእ ኣይኮነን።

~~በእንተ ዲያቆን~~

ኣብ ላዕሊ ከም ዝገለጽክዎ፡ ድንግልና፡ ኣብ፡ መንፈሳዊ፡ ዓለም፡ ዓብይ፡ ቦታ፡ ክብሪ፡ ዘለዎ፡ ደረጃ፡ ኢዩ። ብመሰረት፡ መጽሓፍ፡ ቅዱስ፡ ዲያቆን፡ በዓልቲ፡ ሓንቲ፡ ሰበይቲ፡ ምዃኑ፡ ኢዩ። ኣብዙይ፡ብናይ፡ ቅዱስ ጳውሎስ፡ ትእዛዝ፡ እቲ ዲያቆን፡ ኣቐዲሙ፡ ክምርዖ፡ ከመዘለዎ፡ ኣየብርህን፡ በቲ ዓንቀጽ፡ ግሢ፡ እንተ፡ ደኣ፡ ዳህሲስናዮ፡

"ዜስተናብር" vs "ዜስተናበረ"

ዜስተናብር:-[  ንህልውን፡ ንመጻኢን፡ ሓባሪ ግሲ'ዩ።

'ዜስተናበረ':-[  ሕሉፍ ግሲ ኢዩ።

ቅዱስ ጳውሎስ፡ ዝተጠቀሞ፡ ቃል "ዜስተናብር" ዝብል ኢዩ። እዙይ ድማ፡ ምስቱ ትእዛዝ ኦሪት፡ ዘሌዋውያ፡ 21፥13 ዝሰማማዕ ኢዩ።

"እቲ ኣኽሊል ዘይቲ ቕብኣት ኣምላኹ ኣብ ልዕሊኡ እዩ እሞ፡ ካብ መቕደስ ኣይውጻእ፡ መቕደስ ኣምላኹ ኸኣ ኣየርክስ። ኣነ እግዚኣብሄር እየ።

ንሱ ድማ ብድንግልናኣ ዘላ ሰበይቲ የእቱ።" መጽሓፍ ቅዱሳዊ መሰረት፡ መበገሲ፡ ገቢርና እንተ ተዓዘብናዮ፡ እታ ንቅቡዕ፡ ኣምላኽ እትወሃብ፡ ጓል ድንግል ክትከውን ኣለዋ፡። "ከምቲ፡ ጎበዝ፡ ንድንግል ዝምርዖ" ኢሳ፡62፥5

መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ፡ኪዳን  ካህን ድንግል ጓል፡ከምዝምርዖ፡ ብግልጺ ኣብ መጽሓፍ፡ዘሌዋውያንን ተቐሚጡ ኣሎ፡፡

ነበይ ህዝቅኤል ድማ፡ ነቲ ቀኖና፡ ንእሽቶ ምቅይያር ክገብረሉ ከሎ ኢና፡እንዕዘብ።

ህዝቅኤል 44፥ 22፤ እቲ ካህን "ካብ ዘርኢ ቤት እስራኤል ዝዀነት ድንግል ወይስ ሰበይቲ ኻህን ዝነበረት መበለት ደኣ ኼእትዉ እዮም እምበር፣ መበለት ወይስ ፍትሕቲ ኣይኬእትዉን እዮም።" ኣስተውዒልካ ዶ እቲ ካህን፡ነታ፡ ሰበይቱ፡ ብድንግልንኣ ከምዝምርዐዋ!!!

ኣስተውዕሎ:-[  " እታ ድንግልን፡ እታ ሰበይቲ ካህን መበለትን፡ እታ ሰበይቲ፡ ኻልእ፡ ፍትሕቲ፡ መበለትን ፍልልየን ኣስተውዒልካ ዶ!!

1. ድንግል:- እዚኣ፡ ድንግልንኣ ገና ዘይተወስደት፡ ሕትምቲ፡ዓይኒ፡ማይ ኢያ።

2. መበለት ሰበይቲ፡ካህን:-  ክብሪ፡እዛ ስበይቲ፡ ነበይ ህዝቅኤል፡ ብኽብረ ድንግልና፡ንሓደ ቅቡዕ ኣምላኽ ዝተመርዓወት፡ ብድሕሪ፡ ኣሚና፡ ካልእ ዘይጠዓመት፡ ሕርምቲ፡ ምስታ ድንግል ኣነጻጺሩ፡ ከመዓራርያ ኢና እንዕዘብ።

3. ፍትሕቲ-መበለት:- እዛ ሰበይቲ እዚኣ እምበኣር፡ ካብታ፡ ድንግልን፡ ሰበይቲ-ካህን፡ መበለትን፡ ብክብራ፡ ዝወረደት ምዃን ኢዩ ዝገልጽ።

ኣብ  ፍት፡ ነገስት፡ ዓንቀጽ፡ 7፥ "እመ፨ ተካየዱ፨ ላዕለ፨ ነፍሶሙ፨፡በጊዜ፨ ሲመቶሙ፨ ከመ፨ ውእቶሙ፨ ይንበሩ፨ እንበለ፨ ብእሲት፨ ወእምዝ፨ አውሰቡ[1]፨ እምድኅረ፨ ሲመቶሙ፨ ይትመተሩ፨ እምሲመተ፨ ዲቁና፨ " ዲያቆናት፡ ኣብ ጊዜ፡ ሽመቶም፡ ብዘይ፡ ሰበይቲ ክነብሩ፡ ቃል እንተ ኣተዉ፡ ምስ፡ ተሸሙ እንተ ደኣ ኣእተዉ፡ ካብ ሲመቶም ይሰዓሩ" እዙይ ማለት ዲያቆን ቅድሚ፡ ምምርዓዉ ዲቁና ከምጽእ ኣለዉ ዘይኮነ፡ ኣይምርዖን ኢየ ኢሉ ቃል እንተ ኣተወ፡ ብድህሪኡ ግን ቃሉ እንተ ኣፍረሰ ኢዩ።

እቱ ሕጊ፡ ትእዛዝ ቅዱስ፡ጳውሎስ ፡ ምስቱ ሕጊ ኦሪትን፡ ሕጊ፡ነብያትን ዝፋለስ ኣይኮነን።

ኣዳላዊ ዲያቆን ኣብርሃም ከሰተ (መዓር ጽጌናይ ዘደብረ ወርቅ)


  1. ^ ፍትሃ፡ ነገስት መጽሓፍ ቅዱስ