Jump to content

ሁለት

ከውክፔዲያ

ሁለት በተራ አቆጣጠር ከአንድ የሚከተለው ቁጥር ነው።

ምልክቱ ከግዕዝ እንደ ትወረሰ ነው፣ ይህም ከግሪክ አልፋቤት ፪ኛው ፊደል ቤታ (በትንሹ «β») እንደ ተወሰደ ይታመናል።

ከሕንዳዊ ላሳናት 2 ምልክቶች ወደ ዘመናዊ «2» የደረሱ ለውጦች።

በብዙ ልሳናት የሚገኘው ምልክት 2ሕንዳዊ ቁጥር ምልክቶች ተደረጀ። እነዚህ ምልክቶች በአውሮፓ ከ968 እና 1550 ዓም መካከል እየተደረጁ ተቀባይነት አገኙ። ከዚያ አስቀድሞ በሮማውያን ቁጥር ምልክቶች የ«ሁለት» ምልክት «II» (ወይም «ij») ነበር።