Jump to content

ሦስት

ከውክፔዲያ

ሦስት በተራ አቆጣጠር ከሁለት የሚከተለው ቁጥር ነው።

ምልክቱ ከግዕዝ እንደ ተወረሰ ነው፣ ይህም ከግሪክ አልፋቤት ፫ኛው ፊደል ጋማ (በትልቁ «Γ») እንደ ተወሰደ ይታመናል።

ከሕንዳዊ ላሳናት 3 ምልክቶች ወደ ዘመናዊ «3» የደረሱ ለውጦች።

በብዙ ልሳናት የሚገኘው ምልክት 3ሕንዳዊ ቁጥር ምልክቶች ተደረጀ። እነዚህ ምልክቶች በአውሮፓ ከ968 እና 1550 ዓም መካከል እየተደረጁ ተቀባይነት አገኙ። ከዚያ አስቀድሞ በሮማውያን ቁጥር ምልክቶች የ«ሦስት» ምልክት «III» (ወይም «iij») ነበር።