Jump to content

ጡት አጥቢ

ከውክፔዲያ

አጥቢ እንስሳት የምንላቸው የጀርባ አጥንት ያላቸው ከሚባሉት የእንስሳት ስፍን ውስጥ የሚገኝ መደብ ነው። በዚህ መደብ ውስጥ የሚገኙት እንደ የሰው ልጅ እና አንበሳ ያሉ እንስሳት ሴቷ አርግዛ በመውለድ እና ጡት ወተት በማጥባቷ ይታወቃሉ። እንዲሁም ባለ ፀጉርና ሙቀት ያለ ደም በመሆናቸውና ተጨማሪ የአዕምሮ ክፍል በመኖራችው ይታወቃሉ።

የመደቡ ዋና ክፍለመደቦች፦

  • ኪሴ አጥቢዎች - 7 ክፍለመደቦች ካንጋሮኮዋላ ወዘተ. (አውስትራሊያና አሜሪካዎች ብቻ)